BMW SERVIS.

BMW SERVICE.

Inteligentan servis. Inovativna tehnologija iz BMW-a.

Intelligent service. Innovative BMW technology.

U bilo koje vrijeme možete pozvati servisni statis Vašeg vozila na uvid. Međusobna povezanost Vašeg vozila i BMW-ovog servisnog centra te BMW sjedišta omogućuje vrhunsku razinu servisnih usluga.
To je put prema jednostavnom i učinkovitom servisnom planu niskih troškova.

You can call your vehicle's service history for inspection at any time. The interconnection of your vehicle, the BMW service center and the BMW headquarters provides a superior level of service.
This is the way to a simple and efficient low cost service plan.

Dogovorite termin u servisu Schedule service

* Online rezervacijom termina ostvarujete dodatnih 5% popusta

* With online reservation you will receive an additional 5% discount!

JAMSTVA.

Zajamčeno zadovoljstvo u vožnji. BMW jamstvo.

Kad kupujete BMW, zadovoljstvo u vožnji Vam je zajamčeno. Upravo iz tog razloga, vaš BMW-ov servisni centar sada nudi dvanaestogodišnje jamstvo na karoseriju i trogodišnje jamstvo na boju.
Za cjelokupno vozilo (isključujući zamjenu potrošnih dijelova), originalne BMW dijelove kao i originalnu BMW opremu, BMW daje dvogodišnje jamstvo bez obzira na prijeđene kilometre.

WARRANTIES.

Guaranteed driving pleasure. BMW warranty.

When you buy your BMW, driving pleasure is guaranteed. That is why your BMW Service Center now offers a 12-year warranty on bodywork and a three-year warranty on color.
For the entire vehicle (excluding replacement parts), original BMW parts and original BMW equipment, BMW offers a two-year warranty regardless of mileage.

RECIKLIRANJE.

Mislimo na dugoročne posljedice. Recikliranje BMW-a.

Uspostavljamo temelje za ekološki ovješteno korištenje novih modela nakon njihovog životnog vijeka, čak i prije same proizvodnje. Korištenjem materijala koji se mogu reciklirati i pažljivim odvajanjem različitih materijala, BMW jamči brze i učinkovite mogućnosti recikliranja automobila.
Ovi potezi, osim što su ekonomični i ekološki usmjereni, svrstavaju BMW Grupu u vodeće po Dow Jones indeksu održivosti – najreferentnijoj listi svjetskih tvrtki usmjerenih na održivost i ekologiju.

RECYCLING.

We think of long-term consequences. Recycling the BMW.

We lay the foundations for the ecologically validated use of new models after their lifetime, even before production. By using materials that can be recycled and with careful separation of different materials, BMW guarantees fast and efficient recycling capabilities.
Apart from being cost-effective and eco-friendly, these efforts put the BMW Group ahead of the Dow Jones Sustainability Index - the world's leading provider of sustainability and ecology companies.

DOŽIVITE BMW SERVIS.

Savršenstvo

U potpunosti se možete osloniti na BMW-ov servis. Jer samo stručnjaci s mnogo godina iskustva iza sebe rade na Vašem BMW-u. Svaki njihov pokret doveden je do savršenstva, baš kao što i BMW-ovi originalni rezervni dijelovi savršeno pristaju Vašem BMW-u.

Osobnost

U BMW-ovom servisu osnovna je usmjerenost na potrebe vozača. Uz originalne BMW dodatke i opremu, Vaš BMW zaista postaje Vaš – u svakom pogledu. A BMW Service Inclusive Vam nudi zanimljive pakete servisiranja i održavanja po stalnoj cijeni u različitim ponudama.

Inovacije

Uz BMW-ov servis uvijek ste u toku. Napredna mreža između Vašeg automobila, servisne radionce i BMW-ovog centra za istraživanje i inovacije pruža neograničenu potporu. BMW servis je stalno u pokretu, sve u svrhu prave usluge za Vaš automobil.

BMW SERVICE EXPERIENCE.

Perfection

You can fully rely on BMW's service. Because only experts with many years of experience behind can work on your BMW. Each of their movement is brought to perfection, just as BMW's original spare parts that perfectly fit for your BMW.

Personality

In the BMW service, the focus is on the driver's needs. With the original BMW accessories and equipment, your BMW really becomes your - in every way. BMW Service Inclusive offers you interesting service and maintenance packages at a constant price in different offers.

Innovations

Along with the BMW service you are always on the go. An advanced network between your car, service workshop and the BMW Research and Innovation Center provides unlimited support. The BMW service is constantly on the move, all in order to provide the right service for your car.

BMW SERVICE INCLUSIVE.

Pet godina besplatnog redovitog održavanja. BMW Service Inclusive.

Od 1. srpnja 2013. godine s kupnjom novog BMW vozila sada dobivate servisni paket koji uključuje pet godina besplatnog redovitog održavanja.
Servisni paket BMW Service Inclusive traje 5 godina ili 100.000 km (ovisi što prije nastupi), a sadrži sljedeće:

  1. Zamjena ulja s filtrom za ulje
  2. Servis / zamjena filtra zraka, filtra goriva i mikrofiltra
  3. Servis / zamjena svjećica
  4. Servis tekućine za kočnice
  5. Servisna provjera vozila sukladno propisanom redovitom održavanju.

BMW SERVICE INCLUSIVE.

Five years of free regular maintenance. BMW Service Inclusive.

OFom July 1, 2013, with the purchase of a new BMW car you get a service pack that includes five years of free regular maintenance.
The BMW Service Inclusive Service Kit lasts for 5 years or 100,000 km (depends on what will happen before) and includes:

  1. Oil replacement with oil filter
  2. Servicing / replacing air filters, fuel filters and microfilters
  3. Service / replacement of spark plugs
  4. Brake fluid service
  5. Service check of the vehicle according with the prescribed regular maintenance.