BMW DIJELOVI.

BMW PARTS.

Kako bi Vaš BMW uvijek ostao pravi BMW. Originalni BMW dijelovi.

So your BMW will always be the real BMW. Original BMW Parts.

Neke se stvari jednostavno ne mogu zamijeniti, a sigurnost je jedna od tih osnovnih elemenata automobila. Svaki originalni BMW dio podvrgnut je istim kvalitetama standarda kao i samo BMW vozilo – od dizajna do izdržljivosti i kvalitete. Kvaliteta i savršeno odgovaranje svakog dijela jamči savršen rad svih elemenata u cjelini sustava vozila. Originalni BMW dijelovi mogu se naručiti iz bilo kojeg dijela svijeta preko BMW-ovog servisnog centra – čak do 15 godina nakon prestanka proizvodnje modela.
Ako želite saznati više o originalnim BMW-ovim dijelovima, rado ćemo Vas uputiti.

Some things can not easily be replaced, and security is one of those basic elements of a car. Each original BMW part is subject to the same quality standards as the only BMW vehicle - from design to endurance and quality. The quality and perfect response of each part guarantees the perfect work of all elements in the vehicle system as a whole. Original BMW parts can be ordered from anywhere in the world through the BMW service center - up to 15 years after the model's production has stopped.
If you would like to know more about the original BMW parts, we will be happy to tell you.

ORIGINALNI BMW NOVI DIJELOVI.

Svaki dan Vaš BMW donosi vrhunske performanse i ako ga želite održati potpuno funkcionalnim, ne smije biti ni najmanje mane u suradnji dijelova. Upravo zato trebate odabrati BMW originalne dijelove: savršene performanse mogu se ostvariti samo ako su svi dijelovi savršeno usklađeni s potrebama svakog BMW modela posebno.
Tako ćete održati kvalitetu, sigurnost, ali i vrijednost Vašeg BMW-a.

ORIGINAL NEW BMW PARTS.

Every day, your BMW brings superior performance, and if you want to keep it fully functional, there must be no least defect in component parts. That's why you need to choose the BMW original parts: perfect performance can only be achieved if all parts are perfectly matched to the needs of every BMW model in particular.
This will maintain the quality, safety and value of your BMW.

ORIGINALNI BMW OBNOVLJENI DIJELOVI.

Osnovna ideja iza obnovljenih dijelova je recikliranje: do 60% dijelova može se ponovno iskoristiti nakon životnog vjeka određenog dijela. No ipak, svaki se obnovljeni dio podvrgava istim provjerama kvalitete kao i novi BMW rezervni dio te čak dolazi s jamstvom od 24 mjeseca.
95% dijelova koji se ne mogu ponovno upotrijebiti se reciklira. I te brojke imaju smisla: ne samo za okoliš nego i za Vaš džep također – BMW-ovi obnovljeni rezervni dijelovi su do 50% jeftiniji od novih elemenata.

ORIGINAL BMW RENOVATED PARTS.

The basic idea behind the refurbished parts is recycling: Up to 60% of parts can be reused after the life span of a particular part. However, each renewed part is subject to the same quality checks as the new BMW spare part and even comes with a 24-month warranty.
95% of reusable parts are recycled. And these numbers make sense: not just for the environment but for your pocket too - BMW's refurbished spare parts are up to 50% cheaper than new items.

ORIGINALNI BMW POTROŠNI DIJELOVI.

Original je najbolja zamjena. Potrošni dijelovi iz BMW-a.

Vaš BMW dan za danom donosi vrhunske performanse. Zato je važno osigurati pravi alata za taj posao: suradnja svih dijelova, kvaliteta i najmanjeg elementa te potrošni dijelovi kao što su filteri za zrak, uljni filteri i svjećice čine razliku. Nemojte se zadovoljiti ničim manjim od originalnih BMW dijelova.
Samo BMW-ova tehnologija može ispuniti zahtjeve svakog pojedinačnog modela i osigurati Vam neograničenu dinamiku i zadovoljstvo u vožnji svaki puta kada ste za upravljačem BMW-a.

ORIGINAL BMW CONSUMPTION PARTS.

Original is the best replacement. Consumable parts from BMW.

Your BMW brings superior performance every day. That's why it's important to provide the right tools for this job: the cooperation of all parts, quality of the smallest element and consumables such as air filters, oil filters and spark plugs make the difference. Do not be satisfied with anything smaller than the original BMW parts.
Only BMW technology can meet the demands of each individual model and provide you with unlimited dynamics and driving pleasure every time you are on the BMW steering wheel.

KVALITETA.

Zajamčeno zadovoljstvo. Izvanredna kvaliteta: originalni BMW dijelovi.

Originalni BMW dijelovi igraju važnu ulogu u održavanju zadovoljstvo u vožnji Vašeg BMW-a. Određeni dijelovi, kao što su primjerice kočnice ili pojedini dijelovi podvozja, su također osnova za sigurnost i prepoznatljivu dinamiku BMW-a. Svi BMW dijelovi prolaze opširne i stroge testove te su savršeno prilagođeni svakom BMW modelu posebno.
To stvara bazu za njihovu vrhunsku kvalitetu i pouzdanost te jamči stupanj dinamike i udobnosti koji i očekujete od BMW-a.

QUALITY.

Guaranteed satisfaction. Outstanding quality: original BMW parts.

Original BMW parts play an important role in maintaining the pleasure of driving your BMW. Certain parts, such as brakes or individual chassis parts, are also the basis for the safety and the recognizable BMW dynamics. All BMW parts go through extensive and stringent tests and are perfectly tailored to every BMW model in particular.
TThis creates the basis for their top quality and reliability and guarantees the degree of dynamics and comfort you expect from BMW.